Støt Broen Danmark - Min konto

Skattefradrag

BROEN Danmark er godkendt af Skattestyrelsen efter ligningslovens §8A efter reglerne for velgørende foreninger.

Du kan som privatperson få fradrag fra den første krone og op til den gældende grænse (kr. 17.000 i 2021). Det kræver dog, at du oplyser dit cpr-nummer.

Virksomheder er ikke omfattet af 17.000 kr.-reglen og kan ubegrænset donere til velgørende formål. Beløbet kan dog højst udgøre 15 % af virksomhedens indtjening. Virksomheder har tillige mulighed for at trække bidrag fra som reklame- eller markedsføringsudgifter.

BROEN Danmark sender oplysninger om dine bidrag til Skattestyrelsen, hvis du oplyser dit cpr-nummer (for privatpersoner) eller cvr-nummer (for virksomheder) til os. Du kan ikke selv angive dit bidrag til Skattestyrelsen.

Find mere om fradrag for gaver og bidrag til velgørende foreninger hos Skat

Kontakt os, hvis du vil høre mere om at støtte BROENs indsats med fradrag: henrik@broen-danmark.dk, tlf. 22 84 85 76.